Известный журналист Мундузбек Тентимишев награжден медалью "Данк"

Не так давно по случаю 32-й годовщины Независимости Кыргызстана указом президента КР известные граждане нашей страны были отмечены государственными наградами. Среди них наш коллега, известный журналист и публицист Мундузбек Тентимишев получил медаль "Данк" из рук президента Садыра Жапарова.

Мундузбек Тентимишев родился 16 ноября 1957 года в селе Оттук Тонского района Иссык-Кульской области в семье рабочего. Старший из одиннадцати братьев и сестер.

Окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета, Высшую партийную школу в Ташкенте.

Трудовую деятельность начал репортером в республиканской газете "Ленинчил жаш", дослужился до должности заместителя редактора, инструктора ЦК Кыргызского комсомола, заведующего отделом печати Иссык-Кульского обкома, заведующего отделом печати Иссык-Кульского обкома, отделом печати Иссык-Кульского областного совета, заведующий главного редактора газеты "Эркин Тоо". Занимал должность заместителя заведующего отделом Аппарата Правительства КР, работал политическим обозревателем в газете " Кыргыз Туусу", главный редактор газеты "Ден соолукка миң кеңеш"

Профессиональный журналист. Член Союза журналистов и писателей Кыргызской Республики.

Работник культуры Кыргызской Республики. Лауреат премий Алыкула Осмонова, Жусупа Турусбекова, Толона Насирдинова, Чингиза Айтматова, премии "Алтын калем" Президента КР, Международной премии Тюрксой. Занял 1 место на первом фестивале экологических журналистов стран Центральной Азии и был награжден золотой медалью. Дважды (2003, 2004 гг.) признавался лучшим журналистом Кыргызстана. Отличник здравоохранения Кыргызской Республики.

Автор 59 публицистических книг:

1.Наркомания – коркунучтуу адат. Бишкек, "Кыргызстан", 1988, 22 бет.

2. Атың жакшы, Ысык-Көл. Бишкек, Картишкана, 1992, 165 бет.

3. Аны Алыкул деп аташкан. Бишкек, "Шуру", 2002, 130 бет.

4. Абайдын баласы, Ауэзовдун досу Бөлтүрүк. Бишкек, "Шуру", 2002, 109 бет.

5. Залкардын тилеги. Бишкек, Полиграфкомбинат, 2003, 169 бет.

6. "Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт!..". Бишкек, "Учкун", 2004, 208 бет.

7. Баарынан адам болуу кыйын экен… Бишкек, "Шуру", 2004, 80 бет.

8. "Кыргыз Туусу" – ХХI кылымдын гезити. Бишкек, "Учкун", 2004, 440 бет.

9. Жумгалбек Аманбаев. Бишкек, "Бийиктик", 2006, 192 бет.

10. Ысык-Көл тууралуу 1000 баян. Бишкек, "Гүлчынар", 2007, 208 бет.

11. Ала-Тоо Улукманы – доктор Мирсаид Миррахимов. Бишкек, "Бийиктик", 2007, 156 бет.

12. Кыргыз Республикасынын Баатыры, академик Мамбет Мамакеев. Бишкек, "Бийиктик", 2007, 172 бет.

13. Абдырай. Бишкек, "Бийиктик", 2007, 160 бет.

14. Хирург, академик Какиш Рыскулова. Бишкек, "Бийиктик", 2008, 160 бет.

15. Жуман Акималиев. Бишкек, "Бийиктик", 2008, 248 бет.

16. Кыргызстан балдарынын Улукманы – академик Дүйшө Кудаяров. Бишкек, "Бийиктик", 2009, 152 бет.

17. Легендарлуу өмүр: Күлүйпа Кондучалова. Бишкек, "Турар", 2011, 324 бет.

18. Алтын колдуу хирург Рахатбек Оморов. Бишкек, "Турар", 2011, 236 бет.

19. Тарыхчы Анварбек Хасанов. Бишкек, "Турар", 2011, 224 бет.

20. Жусуп Асанов. Бишкек, "Принт Експресс", 2011, 228 бет.

21. Биздин замандын кылым жаштуу манасчысы Жусуп Мамай. Бишкек, "Турар", 2012, 204 бет.

22. Улуу врач элеси: Мирсаид Миррахимов. Бишкек, "Турар", 2012, 232 бет.

23. Кыргыз сомун жаратуу башатында: Сагыналы Сулайманбеков. Бишкек, "Салам", 2013, 208 бет.

24. Мен таң калган өмүрлөр. 1–китеп. Бишкек, "Салам", 2013, 420 бет.

25. Насирдин Исанов эгемендүү Кыргызстандын биринчи Премьери. Бишкек, "Салам", 2013, 256 бет.

26. Кемечи Деркембай жана драматург Эрменбек Токтогулов. Бишкек, "Салам", 2013, 152 бет.

27. Элдик киши элеси: Искен Алыбеков. Бишкек, "Салам", 2013, 256 бет.

28. Мен таң калган өмүрлөр. 2-китеп. Бишкек, "Салам", 2014, 408 бет.

29. Баякмат Шакиров (Милиция ардагеринин өмүрүнөн). Бишкек, "Салам", 2014, 116 бет.

30. Унутпай турган адам бар. Бишкек, "Салам", 2015, 254 бет.

31. Алыкул энциклопедиясы. Бишкек, "Салам", 2015, 780 бет.

32. Эл пикири – өмүр сыймыгы. Бишкек, "Салам", 2015, 176 бет.

33. Көл мүнөз адамдын көлдөй өмүрү: Мукун Асейинов. Бишкек, "Салам", 2016, 502 бет.

34. Чыңгыз Айтматовду көргөнсүзбү? Бишкек, "Салам", 2017, 616 бет.

35. Өмүр баасы – чындык. Бишкек, "Салам", 2017, 305 бет.

Книги на русском языке:

1.Хирург, академик Какиш Рыскулова. Бишкек, "Турар", 2010, 106 стр.

2. Авиценна Ала-Тоо – доктор Мирсаид Миррахимов. Бишкек, "Турар", 2012, 164 стр.

Ответственный редактор за выпуск следующих книг:

1.Б.Ногойбаев. Жашоомдогу чыйыр жол. Бишкек, "Шуру", 2003, 176 бет.

2. Т.Насирдинов. Эскерүүлөр. Изилдөөлөр. Чыгармалар. Бишкек, "Шуру", 2004, 464 бет.

3. Р.Оторбаев. Бешкашка Бериштин окуясы. Бишкек, "Бийиктик", 2005, 128 бет.

4. А.Осмонов. Кош бол, кош бол, уурдалган жылдарым. Бишкек, "Нур", 2006, 306 бет.

5. Тагдыры бирге эгиз эл. Бишкек, "Бийиктик", 2006, 512 бет.

6. Хирургдардын атасы. И.К.Ахунбаев жөнүндө. Бишкек, "Бийиктик", 2008, 188 бет.

7. Т.Бекбоев. Сен жөнүндө. Бишкек, "Бийиктик", 2009, 148 бет.

8. А.Осмонов. Экөө болсо жүрөгүм… Бишкек, "Учкун", 2010, 216 бет.

9. Мухтар Ауэзов жана Кыргызстан. Бишкек, "Бийиктик", 2010, 612 бет.

10. Бишкек шаарындагы Ленин районунун согуш ардагерлери. Бишкек, "Принт Експресс", 2010, 256 бет.

11. Академик Аманбек Жайнаков. Бишкек, "Турар", 2011, 320 бет.

12. Бир келген өмүрдүн жүрөктөгү сабактары. Бишкек, "Турар", 2011, 210 бет.

13. К.Бабыров. Таң нуру. Бишкек, "Нур", 2012, 206 бет.

14. Жашоодогу көз ирмемдер. Хирург Ж.Бектуров жөнүндө. Бишкек, "Салам", 2012, 212 бет.

15. Н.Сапаралиев. Өскөн эл өткөнүн унутпайт. Бишкек, "Нур", 2012, 195 бет.

16. Т.Каниметов, А.Каниметова. Тоолордо тоодой керемет. Бишкек, "Салам", 2012, 228 бет.

17. Ажыбек баатыр. Бишкек, "Салам", 2012, 152 бет.

18. Б.Абдрахман кызы. Ырга айланган өмүр. Бишкек, "Салам", 2012, 144 бет.

19 Улуулар санжырасы – урпактар казынасы. Бишкек, "Бийиктик Плюс", 2012, 388 бет.

20. Р.Момункулов. Акталган үмүт. Бишкек, "Принт Експресс", 2013, 204 бет.

21. К.Бабыров. Ак ийилет, сынбайт. Бишкек, "Нур", 2014, 60 бет.

22. Т.Каниметов, А.Каниметова. Ырысы тоодой өмүрлөр. Бишкек, "Нур", 2014, 74 бет.

23. Н.Жусупов. Адамга айта турган сөздөрүм бар. Бишкек, "Салам", 2014, 140 бет.

24. Т.Бектурганов. Чындыкка таянган өмүр. Бишкек, "Салам", 2014, 276 бет.

25. М.Мукашев. Жан сырлар, сан ойлор. Бишкек, "Салам", 2014, 336 бет.

26. А.Осмонов. Тандалган чыгармалар. 1-том. Бишкек, "Салам", 2014, 596 бет.

27. А.Осмонов. Тандалган чыгармалар. 2-том. Бишкек, "Салам", 2014, 596 бет.

28. Ш.Руставели. Жолборс терисин кийген баатыр. Бишкек, "Салам", 2014, 388 бет.

29. Алыкул. Фотобаян. Бишкек, "Салам", 2014, 14 бет.

30. Т.Нурбаев. Нурбаевдин нурдуу элестери. Бишкек, "Салам", 2015, 376 бет.

31. Омар Хайям. Рубаилер. Экинчи басылышы. Бишкек, "Салам", 2015, 208 бет.

32. Ж.Мукамбаев. Алыкул сүйгөн Ата Журт. Бишкек, "Салам", 2016, 336 бет.

34. Омар Хайям. Рубаилер. Рубаи.Үчүнчү басылышы. Бишкек, "Салам", 2016, 208 бет.

36. Ы.Жакыпов. Жакшылыкка – чакырык. Бишкек, "Салам", 2016, 326 бет.

37. А.Осмонов. Тандалган чыгармалар. 1-том. Экинчи басылышы. Бишкек, "Салам", 2016, 596 бет.

38. А.Осмонов. Тандалган чыгармалар. 2-том. Экинчи басылышы. Бишкек, "Салам", 2016, 596 бет.

39. Х.Карасаев. Камус наама. Бишкек, "Салам", 2016, 856 бет.

40. Т.Каниметов. Балдар бакчасындагы балдардын гигиенасы. Бишкек, "Салам", 2016, 200 бет.

41. Мезгил сынаган чындык: Жумгалбек Аманбаев. Бишкек, "Салам", 2017, 300 бет.

42. Алыкулдун ырындагы Жеңишкан. Бишкек, "Салам", 2017, 112 бет.


Сообщи свою новость:     Telegram    WhatsappНАВЕРХ  
НАЗАД